Om denne websiden

Denne websiden er opprettet som en del av et prosjekt om heksesot initiert av Boligprodusentene.

Mål innen prosjektrammene

Selv om forståelsen av fenomenet heksesot nå er bedre kartlagt er det fremdeles viktige årsakssammenhenger som krever videre oppfølging.

Hovedmål:

  1. Årsak til økte kjemiske sverteskader
  2. Nødvendige tiltak
  3. Helsevurdering – nødvendig, men tas stilling til når 1 og 2 er dokumentert

Følgende momenter anses som sentrale for å nå disse punktene:

  • Kvalitativ analyse av kjemisk sverting/heksesot – partikler og SVOC
  • Kvalitativ analyse av sverteskadene vil gi større innsikt i årsakssammenhengene. Analysen vil være todelt:
    • Analyse av SVOC/vokslignende avsetninger i forbindelse med sverteskader kan gi en indikasjon på mulige avdampingskilder. Dette vil også gi en indikasjon på om miljømessige forhold endrer den kjemiske karakteristikken til SVOC på veien fra produkt til avsatt sverteskade.

Identifisering av avdampingskilder

Identifisering av avdampingskilder kan gjøres på to måter.

  1. Den enkleste måten vil være å se på eksisterende dokumentasjon for hovedtrender hva angår innhold av SVOC fra vanlig benyttede bygningsprodukter.
  2. Alternativt kan det utføres emisjonstester for ulike produkter. Sistnevnte vil imidlertid gå utenfor rammene tildette prosjektet.

Et problem med test/undersøkelse av enkeltprodukter er at det kan være kombinasjoner av ulike SVOC som er utslagsgivende. Den kvalitative analysen av SVOC avsatt i forbindelse med sverteskader kan imidlertid gi en god indikasjon om dette er tilfelle.

Ventilasjon

Etter at forprosjektet var avsluttet har Mycoteam i 2010 målt reele ventilasjonrater (sporgass) i nye hus. Vi ser en sammenheng mellom ventilasjonsrater og sverteavsetninger som må dokumenteres og vurderes.

Database

Under arbeidet med forprosjektet har det blitt klart at etableringen av en WEB-side om heksesot hvor brukere og entreprenører m.fl. kan legge inn informasjon fra skadetilfeller. Dette vil bidra positivt for å få en statistikk på problemet Ideen er at brukerne legger inn informasjon om type hus, ny bolig, renovert bolig, avsetningssteder type ventilasjon, produkter, bilder osv.

WEB-skjemaet utformes med spørsmål i henhold til dagens kunnskapsstatus. Motivasjonen for å legge inn informasjon skal være at man får en "heksesot-skår" etter undersøkelsen som kan indikere hvilken sverteproblematikk som foreligger. I tillegg vil man ved å legge inn informasjon få automatisk tilsendt informasjon/oppdateringer om heksesotproblemet - om man ønsker dette.

Skader kan legges inn anonymt, men vi må vite geografisk tilhørighet.

Prosjektet er blant annet støttet av Maler- og byggtapeserermestrenes Landsforbund.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding