wm_Heksesot_ved_lagring_av_plastgjenstander.jpg

Hvorfor blir det skittent?

Det er forskjellige årsaker til at soting oppstår. Vi kaller det avsetningsmekanismer.

Kuldebroer

Det som ofte er mest i øyenfallende i en bolig med heksesotskader er avsetninger på kuldebroer. Dette gir seg utslag i sverting korresponderende med stendere i yttervegger og bjelkelag over himling, gjerne ytterligere forsterket over festemidler som skruer, spiker eller monteringslim. Overgangen mellom yttervegg og himling er også spesielt utsatt. 

Statiskelektrisk avsetning

Statiskelektriske støpsler og brytere får også tydelige sotavsetninger, i det de gir et felt med høy tiltrekningskraft på disse partiklene Andre produkter som er utsatt for statiskelektrisk avsetning er hardplaster (eksempelvis plastboller, skuffeinnlegg og annet kjøkkenutstyr), laminerte skapstammer, vegg over skittentøykurv i plast, skuffer med oppbevarte plastposer osv.

Avsetning i smale spalter

Avsetning i smale spalter skyldes bevegelsesmøsteret i luften for små partikler (Brownske bevegelser) I praksis betyr dette at smale spalter (< 1 millimeter) vil fange små partikler.

Heksesot og helseeffekter

Mange som utsettes for heksesot er bekymret for en negativ helseeffekt av å puste inn det de ser er avsatt som sverteskader i boligen. Det vi kan si er at sotpartiklene vil være tilstede uansett heksesotproblematikk eller ikke.

I de siste årene har det imidlertid blitt større fokus på negative helseeffekter ved eksponering for for de kjemiske forbindelsene man regner med er viktige i dannelse av heksesot (SVOC). Man vet per i dag ikke om sammensetningen og konsentrasjonene av SVOC som er nødvendig for dannelsen av heksesot overskrider verdier
som kan ha negativ helseeffekt.

Andre sverteskader

Støvkondensering og varmluftsstrømmer

Støvkondensering er relatert til kuldebroer eller andre temperaturgradienter. Det vil lett bli misfarging over varmekilder/spotlamper og andre flater som har store temperaturgradienter i
forhold til middel innetemperatur. Her vil store mengder varmluft strømme mot
andre flater og dette vil føre til avsetting av forurensningspartikler over tid – uansett om du har heksesotproblemer eller ikke.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding