Hva skyldes dette?

Kjemikalier

En forklaringsmodell ligger i endret bruk av kjemikalier i bygningsprodukter, lim, maling, gulvbelegg og lignende. Det er innført restriksjoner på bruk av løsemidler (VOC) og noen år før dette direktivet trådte i kraft i Tyskland registrete man heksesotskader – og det samme skjer i Norge 10 år senere.

Ventilasjon

Nye leiligheter er ofte tettere enn tidligere og ventilasjonen skrues lavt ned for å spare energi – vi ser her en klar sammenheng med sverteskader og grad av ventilasjonsrate. Kommer ventilasjonsraten under 0,5 så tiltar gjerne problemene sammenlignet med leiligheter med høyere ventilasjonsrate.

Eldre bygg med støpte yttervegger og støpte etaseskillere (blokker fra 1960-1980 tallet) er ofte svært tette og har lite ventilasjon. Når leiligheter pusses opp i disse byggene opptrer det ofte heksesotskader. Disse byggene har ofte kombinasjonen av lite ventilasjon og ikke fullgod isolasjon av yttervegger (kuldebroer)

Ovner, peiser og gasspeiser

Ildsteder har noen ganger fått skylden for heksesot. Riktig nok kan slike varmekilder gi sverteskader ved gitte betingelser, men de forårsaker aldri heksesot alene.

Det er imidlertid enkelte faktorer som er verdt å merke seg når det forekommer heksesot i boliger med ildsteder:

  • De er kraftige varmekilder, noe som kan øke avdampningen av kjemikalier fra overflater
  • Høy temperatur senker luftfuktighet og elektrostatiske effekter øker
  • Det er høy lufthastighet rundt slike varmekilder – det gir økt avsetning av partikler i luft.
  • De forbrenner støvpartikler på varme flater og kan dermed bidra med
  • sottilskudd til inneluften.
  • De kan bidra sterkt til økt sottilskudd fra forbrenningsprosessen
  • under gitte betingelser som lekkasjer og dårlig lufttilførsel.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding