heksesot_pa_lysbryter.jpg

Hva er heksesot?

Sotdannelser i leiligheter er et fenomen som har økt de senere årene. I nye eller nyoppussede leiligheter kan det komme "klebrig sot" på overflater, gjerne på vinterstid. Dette fenomenet kalles heksesot eller kjemisk sverting. For å bestemme om misfargingen faktisk er heksesot så må det tas prøver. Ta kontakt for mer info.

Hvordan ser heksesot ut?

Det vanlige er at det meget raskt dannes svart, klebrig misfarging på lysbrytere, inne i kjøleskap, i dørsprekker, over spikerslag i vegger/tak og på vindusruter. Misfargingen kan komme raskt (fra få timer til noen dager) til at det bygger seg opp over en vintersesong. 

Årsak

Vi vet i dag ikke eksakt årsak til heksesotfenomenet. Skadebildet er sammensatt, men det er en del gjengangere i skadebildene: 

  • skadene kommer i nyoppussede leiligheter
  • Skadene kommer i helt nye leiligheter
  • Det er mer skader når man flytter inn på høsten enn på våren
  • Høye innetemperaturerer (> 23 ºC) med variasjon i temperaturen gir mer skader enn boliger som har lavere tempertur (< 20 ºC)
  • Hus med lav ventilasjonsrate (< 0,5/t) har mer skader enn hus med høyere ventilasjonsrate

 

Skadene kan opptre i nye hus før noen flytter inn og de kan oppstå i boliger uten at noen er tilstede.

Heksesot er ikke normale sverteavsetninger som oppakkumuleres i alle boliger over tid (flere år), over varmekilder og over kuldebroer. Heksesot kan misforstås og forklares med forurenset uteluft, sot fra ildsteder med lekkasjer eller dårlig trekk, eller sot fra stearinlys og oljelamper. Slike sotkilder vil kunne forsterke sverteskadene, men er ikke årsaken til at det oppstår heksesot.

Når ble heksesot kjent?

Fenomenet ble kjent på 1980-tallet, men ble først viet oppmerksomhet som forskningsfelt i Tyskland som Schwarze Wohnungen (eng. Black magic dust), på midten av 1990-tallet. Fenomenet ble først oppdaget i Norge i 2004 og fikk navnet heksesot av Mycoteam

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding