Hvordan få hjelp

Mycoteam kan bistå deg om du opplever sotdannelser eller heksesot. Dette gjør vi enten ved å gjennomføre en prøveanalyse eller komme på en inspeksjon.

Prøveanalyse

Opplevere du sverteskader er det viktig at du får analysert om avsetningene du ser er typiske heksesotavsetninger eller om du opplever en støvkondensering. For å hjelpe deg må følgende skje:

  • Du må fylle ut skjema for å registrere informasjon om skaden
  • Når vi mottar skjema så sender vi en pakke med Mycotape til deg
  • Mycotapen benytter du for å ta en prøve av sverteskaden. Følg instruksjonen på pakke nøye.
  • Når du har tatt prøven så returnerer du denne til oss i vedlagt svarkonvolutt.
  • Vi analyserer prøven og gir deg en tilbakemelding.

Det er gratis å få tilsendt Mycotape. En innsendt analyse koster ca 1650,- (inkludert mva) og 475,- for ekstra prøver. Bruksanvisning og prisliste medfølger.

Bestill en prøveanalyse
Du blir sendt videre til vårt registreringsskjema. 

Inspeksjon

Vi kommer gjerne på inspeksjon og gjør da en grundig vurdering av skadebildet, foretar prøvetaking og samler inn relevant informasjon (kuldebroer/termografi/ventilasjon med mer). Ved mistanke om en svak ventilasjon kan vi måle den reelle ventilasjonsraten i boligen og sammenligne med gitte krav og anbefalinger. Til dette bruker vi sporgass.

Ta kontakt for pris.

Kontakt oss

Navn
E-post
Telefon

Gateadresse
Postnummer
Poststed
Din melding